Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

LJUSARE TIDER VÄNTAR

- Det börjar ljusna på den lite skakiga bostadsmarknaden. Vi ser att allt fler bostadsaffärer görs och de bostäder som säljs ligger ute allt kortare tid till försäljning innan de säljs. Dessutom spår bedömare att inflationen snart nått sitt max och kommer vända nedåt igen, liksom räntorna. Sammantaget finns det flera skäl att se positivt på framtiden, säger Valvets VD Lotta Edenhammar.

Bostadsmarknaden har varit orolig den senare delen av 2022 och början av 2023. Bostadspriserna har gått ner, men ser vi på prisutvecklingen över lite längre tid är bilden en annan; bostadspriserna är i dag på en betydligt högre nivå än för några år sedan.

Bakgrunden är att vi haft en snabb och stadig prisuppgång på bostäder de senaste fem åren. Utvecklingen berodde på flera samverkande faktorer som satte avtryck på marknaden; en låg inflation, ett lågt ränteläge och låg arbetslöshet. Det gjorde att många människor under den perioden hade råd att köpa bostad.

Under 2022 tog dock inflationen fart och räntorna steg. Elpriserna gick upp, vilket gjorde många hushåll oroliga och köparna blev försiktiga. Situationen kulminerade i oktober 2022, då säljare och köpare fick väldigt svårt att mötas, eftersom säljarna befann sig på en betydligt högre prisnivå än köparna. Så blir det alltid vid skiften i samhällsekonomin och det leder till stiltje på bostadsmarknaden. Det i sin tur resulterade i att det fanns många bostäder till salu fram till årsskiftet 2022/2023.

Efter årsskiftet har det så sakteliga börjat vända. Våren är av tradition en period med hög aktivitet på bostadsmarknaden och nu ser vi att bostadsaffärerna tar fart igen. Säljarna finns kvar på marknaden och många av dem har börjat anpassa sig till köparnas nivåer. Samtidigt har köparna insett att räntorna har gått upp och att det har blivit dyrare att bo. Marknaden förväntar sig eventuellt ytterligare räntehöjningar, innan det vänder.

Elpriserna blev heller inte så höga som många hade trott att de skulle bli. Elstödet kom också, det har gjort att köparna har börjat känna sig tryggare igen. Ett stort orosmoment när inflationen gick upp, var att arbetslösheten skulle öka. Men det verkar som att den kanske inte blir så hög och det är oerhört glädjande.

Inflationen kommer vi att få bukt med, för elpriset går ner och det driver delvis inflationen. Livsmedelspriserna har också börjat gå tillbaka. När inflationen går tillbaka kommer vi också få en ränta på rimlig nivå.

Rent konkret ser vi nu att alla dessa samverkande faktorer resulterar i fler bostadsaffärer och att utbudet av bostäder minskar på marknaden eftersom det görs fler bostadsaffärer. Bostäder ligger också till salu kortare tid än de gjorde i höstas. Fler affärer får i gång flyttkedjorna och driver på försäljningen. Så just nu ser vi med optimism och tillförsikt på bostadsmarknaden.

Vi på Valvet lägger enormt mycket tid på att analysera bostadsmarknaden. Det är oerhört viktigt för oss att förutse vilka risker som kan vänta runt hörnet.

Tänk på att i en orolig och oviss bostadsmarknad är det viktigare än någonsin att vända sig till en erfaren mäklarfirma vid en försäljning av sin bostad. God lokalkännedom och lång erfarenhet innebär korrekta värderingar från början, som i sin tur leder till lyckade bostadsförsäljningar.