Tillbaka till startsidan

Gamla Södåkravägen, Fjälastorp 3:45

Generöst tilltagen tomt i natursköna omgivningar

Härmed presenterar vi möjligheten att skapa sig sin egen bodröm utmed Södåkravägen på vackra Kullahalvön. Tomten är belägen i natursköna omgivningar utanför detaljplanerat område men inom av Höganäs kommun upprättad översiktsplan (ÖP2035). I närheten finner vi smultronställen så som Kullaberg, vackra badplatser, Arild och Skäret. Från fastigheten är det endast 900m till Arild Golfklubb och 1100m till pittoreska Flickorna Lundgren.

Fastigheten har erhållit positivt förhandsbesked för byggnation (se bifogade filer under dokument). Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Utfart anordnas genom servitut över stamfastigheten. Fiber och kommunalt VA finns i Södåkravägen.

Typ
Tomt
Tomtarea
2 348 kvm
Pris
1 500 000 kr
Visning
Kontakta mäklaren för visning.
Ansvarig mäklare
Sara Claranius
0732-61 16 16
sara.claranius@valvet.se
Intresseanmälan
Extra kontaktperson
Christina Larsson
0729-62 16 16
christina.larsson@valvet.se

Byggnad

Fast.beteckning
Fjälastorp 3:45
Areakälla
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Vatten/avlopp
Kommunalt

Tomten

2 348 kvm.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka om och invänta beslut om bygglov och startbesked. (källa: www.boverket.se)


Enligt uppgift från Höganäs Energi (8/6-2022) är kostnaden för indragning av fiber 31 900kr. Anmälan ska göras till Höganäs Energi och indragning ska göras i samband med indragning av el.
Höganäs Fjälastorp 3:45 ligger mindre än 200m från närmsta anslutningspunkt gällande inkopplingen av el.
Det betyder att kostanden för nyanslutning av el blir ungefär 30 500kr ex. moms för 16-25 Ampere.
Preliminär kostnad för inkoppling av VA är 99 435kr. Information inhämtad från Höganäs Kommun 8/6 samt 16/6 2022.

Servitut / Planbestämmelser

Inskrivna servitut och övriga gravationer
Avtalsservitut Va-Ledningar Mm
Rättigheter förmån
Förmån: Officialservitut Väg, 1284-2022/21.1
Rättigheter last
Last: Avtalsservitut: Va-Ledningar Mm, 1284IM-05/8330.1
Last: Officialservitut Väg, 1284-2022/21.2
Typ
Tomt
Tomtarea
2 348 kvm
Pris
1 500 000 kr