Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Egen laddbox

Tycker du att du ser allt fler och fler elbilar i trafiken? Det är en riktig iakttagelse - de eldrivna fordonen har ökat mycket kraftigt under senare år. Ur miljösynpunkt är det förstås en välkommen utveckling, men det finns en hake: utan laddning blir det inget körande. Lösningen för de allra flesta är att installera en laddbox hemma. Valvets Veranda berättar hur du går tillväga.

Informationsdatabasen Vroom anger i sin beskrivning av den svenska bilmarknaden för juli månad 2021 att laddbara bilar stod för 38,9% av nyregistreringarna. Hybridbilar utgjorde 23,2% och elbilar 15,6% av dessa registreringar. En jämförelse med juli månad året dessförinnan, 2020, visar att hybridbilarna har minskat med 30% medan elbilarna har ökat med svindlande 95%. Den massiva ökning av elfordonsbeståndet som har pågått en tid verkar alltså inte mattas av - tvärtom.

Dessvärre har inte entusiasmen hos fordonskonsumenterna motsvarats av en lika kraftig ökning av antalet publika laddstolpar. Tillgången på laddstolpar mäts i ett så kallat CPEV-tal (Charging Points per Electric Vehicle). EU:s rekommendation är att det talet ligger på minst 0,1, vilket innebär att det inte bör finnas mer än 10 elbilar per publik laddstolpe. Den målsättningen är det i dagsläget bara sju län som klarar av, enligt Motormännen. Sämst ställt är det i Uppsala och Stockholm, men även Skåne har ett CPEV-tal som är mycket lågt, bara 0,05. På hösten 2019 klockade Skåne in på ett CPEV-tal på just 0,10. Det som sedan har hänt är att elbilsförsäljningen formligen har exploderat. Idag finns det bara runt 12 000 publika laddstolpar för Sveriges runt 250 000 laddbara bilar. Alltså saknas runt 13 000 stolpar, och bristen växer hela tiden.

Så mycket kostar det

Lösningen på det här problemet är för de allra flesta att installera en egen laddbox i hemmet, och att sedan ladda sin bil över natten så att man inte behöver använda publika laddningspunkter. Givetvis innebär en sådan installation en kostnad, men det är en kostnad som skall vägas mot ett antal detaljer. Dels är installationen avdragsgill och dels är el som drivmedel mycket billigare än bensin och diesel. Sist, men inte minst, så håller el både miljö och samvete renare än fossila drivmedel.

Vad kostar det då att installera en laddbox, och vad skall man tänka på när man väljer modell? Det finns ett ungefärligt spann på mellan 5 000 och 25 000 kronor, inom vilket marknadens laddboxar ryms. De allra flesta installationer av laddboxar hamnar på mellan 6 000 och 10 000 kronor efter att skatteavdrag har gjorts. Avdraget i sin tur går under benämningen ”skattereduktion för grön teknik”, och omfattar även exempelvis installation av solpaneler. Det handlar om ett avdrag som är format på samma sätt som rut- och rot-avdrag, vilket innebär att det görs direkt på fakturan från installatören. Därefter begär denne sedan en utbetalning från Skatteverket. Man kan få avdrag på 50 procent av arbets- och materialkostnaden, och som högst kan avdraget nå 50 000 kronor per person och år. Att avdraget omfattar även arbetskostnader är en självklar följd av att man måste låta en behörig elektriker installera laddboxen.

Vissa kostnader kan tänkas tillkomma i sammanhanget. Mest handlar det om att man bör installera en jordfelsbrytare för laddboxen, en utgift på mellan 500 och 3 000 kronor beroende på vilken typ av brytare som behövs. Vissa laddboxar är utrustade med jordfelsbrytare redan från början. Dessutom kan en extra krånglig kabeldragning förstås också innebära en merkostnad.

Så väljer du effekt

Det finns olika typer av kontakter att använda sig av i en laddbox. EU stipulerar att typ 2 gäller för växelströmsladdning och CCS-kontakten för växel- och likströmsladdning. CCS-kontakten är framtagen för snabbladdning och klarar upp till 170 kW, beroende på tillgänglig kapacitet. Motsvarande siffror för typ 2-kontakten, som är den vanligaste typen för hemmaladdning, ligger på 7,4 till 11 kW, även om det finns snabbare varianter på upp till 22 kW.

Innan man bestämmer sig för att dra på med så mycket kraft som möjligt är det klokt att tänka efter hur man kommer att använda sin elbil. För den som laddar över natten finns det inget behov av att kunna snabbladda sin bil. Det innebär en bättre ekonomi, inte minst med tanke på att en box med hög effekt kan innebära att elräkningen belastas med höga fasta avgifter, alldeles oavsett om du verkligen använder högeffektladdningen eller inte.

Man behöver inte hysa några farhågor för att en laddbox skulle förfula boendet. Det är uppenbart att mycket arbete har lagts ner på att styla produkterna. Syftet tycks inte ha varit att göra så diskreta laddboxar som möjligt, utan snarare att erbjuda enheter som för tankarna till high-tech, strömlinjeformer och ibland till och med lite bling-bling. Kanske är det inte så konstigt; bilar har alltid varit statusmarkörer, och tanken på att ha en kraftfull och offensivt designad bil går förstås illa ihop med bilden av att ladda den med en vanlig vit hushållssladd via ett standarduttag i väggen. Det är dessutom så att laddningsutbytet via ett vanligt vägguttag inte är så högt som det böra vara för att ladda elbilar, och inte minst finns det säkerhetsrisker närvarande som en laddbox bygger bort. Ändå används metoden märkligt nog fortfarande ganska flitigt.

Enklare än man kanske tror

Christoffer Brunnström driver det Ängelholmsbaserade laddarföretaget El-in, och han berättar att kunskapsnivån lämnar en hel del att önska i konsumentledet.

– Det finns ett stort informationsbehov bland kunderna, inte minst oroar man sig för att kapaciteten inte skall vara tillräcklig i villan. Men de allra flesta hem har kapacitet så det räcker och blir över, säger Christoffer.

– Det är dessutom så att laddboxar normalt sett arbetar dynamiskt och väger in dygnsrytmen i hushållens förbrukning, så att laddningen anpassar sig till eltillgången för stunden. Sedan är en laddbox inte det förbrukningsmonster som många föreställer sig; en induktionshäll i köket drar ofta samma mängd ström, upplyser Christoffer Brunnström.

Det allmänna råd han vill ge den som funderar på en elbil är att inte bekymra sig för att det skulle innebära varken stora kostnader eller stor komplexitet.

– Den som köper en elbil får med de sladdar som behövs och de passar generellt sett till alla de olika laddboxar som finns att tillgå. Sedan man väl kommit igång så är det helt bekymmersfritt och enkelt att ladda en elbil. Eftersom man måste köpa laddare och installation från samma källa för att kunna tillgodogöra sig avdraget, så vet man ju därefter vem man ska vända sig till om något ändå skulle krångla. El-in har, precis som åtskilliga andra laddboxföretag, en nätbaserad sajt som erbjuder det mesta i informationsväg som en elbilsköpare kan behöva veta.

När sedan allt är installerat och klart kan man dra sladden ur bilen på morgonen efter en natts laddning och rulla ut på vägarna i vissheten om att undersökningar visar att man kan komma runt hundra gånger så långt för sina drivmedelspengar om man prioriterar en något mindre elbil framför en fossilbränsleslukande SUV. Man spar både pengar och samvetsskav på det viset.

Text: Christer Holmgren