Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Vi är mäklare i Allerum

Allerum är en tätort i Helsingborgs kommun. Tätorten består av de två sammanvuxna samhällena Allerum, kyrkby i Allerums socken, och Hjälmshult.

Allerum och Hjälmshult har med tiden vuxit ihop genom bebyggelse längs med Jonstorpsvägen och dessa räknas därför statistiskt som en och samma ort. Samhället består därför av två tätortsstrukturer, där Allerum är beläget i söder, med bebyggelse koncentrerad kring Allerums kyrkväg, Jonstorpsvägen och Allerumsvägen, och Hjälmshult i norr, vars bebyggelse främst är belägen kring korsningen mellan Jonstorpsvägen och Tursköpsvägen. Båda orterna omges till stor del av utspridd gårdsbebyggelse, där flera av gårdarna är av äldre datum.

Hjälmshult består till största delen av villa- eller gårdsbebyggelse längs Jonstorpsvägen, vilken sedan koncentreras vid mötet med Tursköpsvägen från öster. Här har ett antal sidogator anlagts, vilket ger ett mer sammanhållet villaområde. Åldern på byggnaderna är blandad och spänner från början av 1900-talet till nutid. I väster ligger Hjälmshults kungsgård, omgiven av ett antal större skogsdungar, vilka avgränsar gården från tätortsbebyggelsen. I samhällets södra del ligger det före detta missionshuset samt brandstationen. Öster om samhället finns en golfbana.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja en bostad i Allerum, kontakta fastighetsmäklare Sara Claranius.