Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Eskilsminne, Gustavslund och Bankogården

Vi säljer bostäder i Eskilsminne, Gustavslund Eskilsminne,Bankogården,

Eskilsminne är en stadsdel som ligger i den sydöstra delen av Helsingborg och har fått sitt namn efter lantbrukaren Per Eskilsson.

Stadsdelen är charmigt kuperad och uppvuxna villaträdgårdar bidrar till den idylliska känslan. Området består nästan uteslutande av villabebyggelse från 1920-talet och framåt bortsett från radhusområdet mot Harlyckans idrottsplats i väster och en radhuslänga mot Södra Hunnetorpsvägen i öster. Kvarteren närmast Jordbodalen och kring Per Eskils gata är de som uppvisar den mest enhetliga egnahemsbebyggelsen. Flera av villorna här är uppförda i 1920-talsklassicism med en flört av tidig funkis, med närmast kvadratiska grundplaner, branta takfall och fasader av antingen mörkt tegel eller ljus puts. Många villor och radhus har dock byggts ut med senare tillägg och ett antal har tilläggsisolerats och därmed fått nytt fasadmaterial och ett grövre uttryck genom bland annat djupare fönsternischer.

Gustavslund ligger i Helsingborg östra ytterkant. Sitt namn har den fått av gården Gustavslund som fortfarande finns kvar i området. Stadsdelen domineras i sin helhet av småhusbebyggelse, såsom villor, kedjehus och radhus. De västra delarna byggdes ut etappvis under 1960-, 1970- och 1980-talen. De äldre områdena består av en gatustruktur typiska för sin tid med huvudgator från vilka säckgator strålar och bildar olika kvarter. De nyare områdena har däremot oftare en gatustruktur bestående av fler sammanbundna gator. Området är inte färdigbebyggt och utökas successivt med tiden. De nyaste områdena ligger i öster, bland annat Ramlösagården söder om Gustavslundsvägen.

Bankogården, bostadsområde med huvudsakligen villabebyggelse öster om Eskilsminne (Västra Ramlösa). Området var färdigbyggt i början på 1960-talet. Den lantegendom som gett området detta namn uppfördes 1810 och ägdes i början av 1800-talet av hemmansägaren och bancofullmäktige Knut Persson, allmänt kallad ”bancogubben”. I dag är Bankogården ett mycket populärt villaområde där många vill slå sig ner.

Om du är intresserad av att sälja eller köpa en bostad i Eskilsminne, Gustavslund, Eskilsminne, Bankogården, kontakta Karl Ekdahl.

Har du frågor om något av våra objekt i dessa områden kontakta
Karl Ekdahl 0708-24 16 16 karl.ekdahl@valvet.se