Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Vi är mäklare i Höganäs

Höganäs var ett fiskeläge och en bruksort och 1875 bildades Höganäs bruks municipalsamhälle. Av den gamla fiskarebebyggelsen återstår idag endast smärre rester. I området runt det s.k. Höganäs nedre (dvs hamnen), i anslutning till Sundstorget, finns dock gatusträckningar, och delar av bebyggelse bevarad. I Höganäs nedre finns flera intressanta byggnader. Inom Höganäs finns flera mindre områden med bostadshus, som i uppförts av gruvbolaget, som arbetarbostäderna vid Hultabo-, Sandflygs-, Humle- och Rönngatorna. Det nuvarande kontorshuset "Tre kronor", beläget nära det gamla Höganäsbolagets industrianläggningar, utgör ett något senare exempel på arbetarbostäder. Byggnaden, som var inredd med flera lägenheter, fick sådan uppmärksamhet att den prisbelönades vid Paris-utställningen 1864. År 2007 stod "Jefasthuset" i 15 våningar färdigt, som fick den gamla "Kapsylparken" att ge vika. I Höganäs för övrigt omfattande restaureringar företagits under senare år, främst vad gäller bebyggelsen vid hamnen. Dessutom har gator och torg fått en ny och modernare prägel, men även i östra delen av staden har det uppförts ny bebyggelse, främst ett äldreboende.

Om du är intresserad av att köpa eller sälja en bostad i Höganäs, hör av dig till Patrik, Tobias, Linnea eller Sara.