Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Vi är mäklare på Olympia

Olympia är en stadsdel i Helsingborg som ligger runt idrottsparken Olympia som också givit stadsdelen dess namn. Den förknippas mest med den enhetliga jugendbebyggelsen i de så kallade "Fågelkvarteren", som fått sin benämning av att alla kvarteren bär fågelnamn. Områdets starkast sammanhållna karaktär utgörs av just Fågelkvarteren. I de fem kvarteren Gladan, Staren, Lärkan, Vipan och Ärlan dominerar stora, uttrycksfulla flerbostadsvillor, så kallade stadsvillor, i jugendstil med putsade fasader, organiska och kubiska byggnadskroppar, prydda med växtornamentik. Området kring Olympiavägen, som också är något äldre, bryter dock av med en dominans av enfamiljsvillor, ofta utförda i rött tegel. På Olympia finns även enstaka enfamiljsvillor, dock är dessa yngre och har liksom de omgivande byggnaderna putsade fasader.
Särskilt utmärkande bland flerbostadsvillorna är Villa India, Villa Valhalla och Villa Skansen.

Om du är intresserad av att köpa en villa på Olympia kontakta Karl Ekdahl.
Om du är intresserad av att köpa eller sälja en bostadsrätt på Olympia kontaktar du Lisa Wicknell eller Jeanette Borg Thunqvist.