Prenumerera på Valvets nyhetsbrev
Tillbaka till startsidan

Vi är mäklare i Wilson Park, Husensjö och Sofieberg

Wilson Park är en stadsdel som belägen öster om stadsdelarna Eneborg och Högaborg, uppkallad efter byggmästare A.J. Wilson. Bebyggelsen består till största delen av villabebyggelse, men med inslag av radhus och flerbostadshus på sina ställen. Ett av de mer enhetliga villaområdena är området längst i norr, norr om Skånegatan. Här ses flera villor från samma tidsperiod och i liknande utförande. Mest dominerande är klassicistiska villor med putsade fasader och branta takfall. Gatustrukturen är strikt rutmässig och domineras av en lummig allé längs Gotlandsgatan. En mer gles allé av plataner ses längs Skånegatan. Vid Värmlandsgatan ligger en liten, sluten grön plats som delar gatan i två grenar, kallad "Fyrkanten".

Husensjö är en stadsdel i östra Helsingborg. Stadsdelen har fått sitt namn av den numera försvunna Husensjön som tidigare legat vid stadsdelens norra del. Bebyggelsen domineras till största delen av villabebyggelse från 1900-talets första hälft, även om det finns inslag av hus från århundradets andra hälft. Dock finns det i väster en del flerbostadshus, till största delen i form av fristående låghus i tre våningar, i anknytning till Jönköpingsgatan. Bebyggelsen runt gatan bildar en slags centrumbebyggelse för stadsdelarna Husensjö, Wilson Park och Fältabacken.

Sofieberg är en stadsdel som fått namn efter ett landeri som tidigare legat på platsen. Sofiebergs bebyggelse består till största delen av villor, radhus samt kedjehus.

Om du är intresseerad av att sälja eller köpa en bostad på Wilson Park, Husensjö och Sofieberg kontakta Karl Ekdahl.