Tillbaka till startsidan

Nabbavägen 42B

Skapa din bodröm på idyllisk tomt nära hav och natur

Denna lummiga, uppväxta tomt om 1000 kvm, vackert belägen på Nabbavägen vid charmiga Arild, erbjuder en fantastisk chans att skapa ditt egna drömboende. Fastigheten ligger inom ett detaljplanerat område, vilket ger dig tydliga riktlinjer och trygghet i din byggprocess och med möjlighet att lätt koppla på kommunalt vatten och avlopp blir det enkelt och bekvämt att bygga. Se vidare information under fakta- samt dokumentfliken.

Läget är oslagbart - här bor du på gångavstånd till havet och är omgiven av en enastående natur. Perfekt för dig som uppskattar både rofyllda stunder och aktiva dagar i det fria. Arild och Skärets pittoreska omgivningar erbjuder en harmonisk livsstil med närhet till både bad, vandringsleder och områdets alla härliga smultronställen så som Nabbens naturreservat, Arilds vackra småbåtshamn, S:t Arild Golfklubb och, inte minst, Kullabygdens mest klassiska café Flickorna Lundgren på Skäret.

Typ
Tomt
Tomtarea
1 000 kvm
Pris
2 400 000 kr eller högstbjudande
Visning
Kontakta ansvarig mäklare.
Ansvarig mäklare
Sara Claranius
0732-61 16 16
sara.claranius@valvet.se
Intresseanmälan
Extra kontaktperson
Patrick Engström
0708-27 16 16
patrick.engstrom@valvet.se

Kort fakta

Fast.beteckning
Flundrarp 8:192
Areakälla
Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Vatten/avlopp
Kommunalt VA tillgänglig.

Tomten

1 000 kvm. Fastigheten är belägen inom detaljplanelagt område samt inom riksintresse för kust och skärgård, kulturmiljö, friluftsliv, rörligt friluftsliv, nationell bevarandeplan odlingslandskap och naturvård.

Byggrätt

Detaljplanen tillåter byggnation av bostäder (enbostadshus) med en högsta byggnadsarea på 190 kvm för huvudbyggnaden och 50 kvm för komplementbyggnader. Mot Nabbavägen finns ett 6m brett stråk med så kallad punktprickad mark som inte få bebyggas. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5m från fastighetsgräns och högsta tillåtna byggnadshöjd respektive nockhöjd är 4,0m och 6,5m. En våning och vind tillåts, samt en maximal taklutning på 30 grader.

För byggrättsliga frågor, som är avgörande för ert fastighetsköp, bör alla uppgifter kontrolleras och bli bekräftade av Höganäs Kommun.

Fiberanslutning kostar 31 900 kr och om man vill ha grävhjälp till är det ytterligare 5 000 kr upp till 10 meters grävning (därefter 450 kr/m). Nyanslutning el kostar enligt prislista. https://www.hoganasenergi.se/elnat/prislistor.

Anläggningsavgift enligt gällande taxa är 44 546kr inkl. moms. Kostnad för dricksvattenanslutningen kvarstår att betala. Avgift för spillvatten är erlagd sedan tidigare. Priset är under förutsättning att en bostadsenhet byggs. För attefallshus eller liknande till tillkommer avgift. Hänvisning till Höganäs Kommun vid fler frågor.

Rivningslov beviljat med beslut om startbesked 2021-10-14 för ursprungsfastighet FLUNDRARP 8:39.

Positivt förhandsbesked gällande ursprungsfastigheten Flundrarp 8:39 finns med datum 2020-10-01.

Servitut / Planbestämmelser

Planbestämmelser
Detaljplan
Gemensamhetsanläggningar
Gemensamhetsanläggning: Höganäs Skäret GA:1 ändamål: Vägar
Typ
Tomt
Tomtarea
1 000 kvm
Pris
2 400 000 kr eller högstbjudande